Adresse

Besøksadresse:

Kalplassen fjelltak, 2920 Leira i Valdres

Postadresse:

Kalplassvegen 16, 2920 Leira i Valdres

Faktura:

EHF eller faktura@valdrespukkverk.no

Kontakt

+47 952 56 095

Følg

©2020 Valdres Pukkverk AS

Bilde 10.05.2017, 10.52.26 (1).jpg

VALDRES PUKKVERK AS

Velger du VALDRES PUKKVERK AS kan du forvente kvalitet. Med lang erfaring innen mobilknusing og variert anleggsarbeid, kan du være trygg på at vi vil løse ditt oppdrag på best mulig måte.