top of page

HISTORIE

Variert anleggsarbeid gjennom mange tiår

Selskapet Valdres Pukkverk AS ble stiftet den 8. april 1987. Formålet med selskapet var å drifte Kalplassen fjelltak som ligger på eiendommen Noraker Gård, i Nord-Aurdal kommune.


Valdres Pukkverk AS er et heleid datterselskap av Bragerhaug AS, som i dag er eid av brødrene Heine Bragerhaug og Harald Bragerhaug.

Bragerhaug AS har sine røtter i at vår bestefar Harald Bragerhaug Sr. startet med en lastebil i 1957. Anleggsvirksomheten kom i gang i 1961. I 1982 stiftet han selskapet H. Bragerhaug & Sønner AS sammen med sine fire sønner Bengt, Bjørn, Jan og Hans Erik. I 1992 skiftet selskapet navn til Bragerhaug AS og i 1999 ble Bragerhaug AS en del av Valdres Anlegg AS. Fra 1992 og frem til 2007 ble selskapet ledet av vår far, Hans Erik Bragerhaug.

Mye av den gode arbeidskulturen og kompetansen som ble bygd opp gjennom flere tiår er nedarvet til den virksomheten vi driver i dag.

IMG_0919_edited_edited_edited.jpg
Historie: Products
H. Bragerhaug & Sønner AS
18:03
Historie: Video Player
bottom of page