MOBILKNUSING

Effektiv produksjon og stabil kvalitet

Det er viktig å planlegge utførelsen av jobben slik at man får effektiv produksjon og stabil kvalitet. Det er mange faktorer som påvirker sluttresultatet i en knuseprosess.​ Ta kontakt så tidlig i prosessen som mulig så hjelper vi til med å ta de rette avgjørelsene.

GROVKNUSER 1

Gravemaskin: 2019 Cat 340

Grovknuser: 2019 Metso LT116

Grovsorterer: 2019 Metso ST 2.8

Hjullaster: 2017 Cat 980M

GROVKNUSER 2

Gravemaskin: 2019 Cat 340

Grovknuser: 2020 Metso LT116

Grovsorterer: 2020 Metso ST 2.8

Hjullaster: 2019 Cat 972M XE

FINKNUSER

Hjullaster: 2016 Cat 972M

Finknuser: 2015 Sandvik UH421

Finsorterer: 2014 Keestrack Explorer 1800

Kalplassen_edited.jpg