top of page
IMG_0919_edited_edited_edited.jpg

VARIERT ANLEGGSARBEID GJENNOM FLERE TIÅR

Bragerhaug AS er et aktivt eierselskap som eies og drives av brødrene Heine Bragerhaug og Harald Bragerhaug. Selskapet har sine røtter i at vår bestefar Harald Bragerhaug Sr. startet med en lastebil i 1957. Han startet videre med anleggsvirksomhet i 1961 og den 30. juni 1982 stiftet han selskapet H. Bragerhaug & Sønner AS, sammen med sine fire sønner. Den 19. juni 1992 endret selskapet navn til Bragerhaug AS og frem til 2007 ble selskapet ledet av vår far, Hans Erik Bragerhaug.

 

Mye av den gode arbeidskulturen og kompetansen som ble bygd opp gjennom flere tiår er nedarvet til de virksomhetene vi driver i dag.

Valdres Pukkverk AS ble stiftet av H. Bragerhaug & Sønner AS, den 8. april 1987. Formålet med selskapet var å drifte Kalplassen fjelltak som ligger på eiendommen Noraker Gård, i Nord-Aurdal kommune. I tillegg til å drifte Kalplassen fjelltak utfører selskapet i dag også mobilknusing og maskintransport for kunder i østlandsområdet. 

Skøien Pukkverk AS ble stiftet av grunneier Petter Sand, den 2. desember 2014. Formålet med selskapet er å drifte Skøien fjelltak som ligger på eiendommen Skøien Gård, i Søndre Land Kommune. Etter mange år med godt samarbeid ble selskapet overtatt av Bragerhaug AS, den 12. mai 2023.

H. Bragerhaug & Sønner AS
18:03
bottom of page